Job Application Form

Konstruktor, projektant CAD (Solidworks) ze znajomością j. angielskiego