Co może wyświetlać cyfrowy wodospad?

Cyfrowy wodospad może drukować każdą grafikę, logo czy tekst przygotowany w czarno-białym pliku graficznym (.png).
Odcienie szarości nie mogą być wyświetlane.


Im szersza ściana wody, tym lepsza rozdzielczość obrazu, który może być drukowany. 

Cyfrowy wodospad czyta pliki graficzne z prędkością 100 poziomych linii na sekundę.

Okrągły lub zakrzywiony cyfrowy wodospad

Cyfrowy wodospad który jest wykorzystywany w okrągłych i zakrzywionych instalacji składa się z modułów o długości 65cm. Każdy moduł oferuje 40 pionowych wodnych strumieni (pionowych linii).
To oznacza, że w celu przygotowania 10-minutowego pokazu dla okrągłego cyfrowego wodospadu, który składa się z 16 modułów drukujących i ma średnicę 3m należy przygotować czarno-biały plik o rozmiarach: 640 x 60,000 pikseli (16 modułów x 40 pionowych linii i 600 sekund x 100 poziomych linii).


Prosty cyfrowy wodospad

Znajduje się tam 80 pionowych strumieni wody (pionowych linii) na metr długości wodospadu.
To oznacza, że w celu przygotowania 10-minutowego pokazu dla cyfrowego wodospadu o długości 3m należy przygotować czarno-biały plik o rozmiarach: 240 x 60,000 pikseli (3m x 80 pionowych linii i 600 sekund x 100 poziomych linii).

1

W celu osiągnięcia maksymalnej czytelności, standardowa litera nie powinna być węższa niż 45 pikseli. To oznacza, że cyfrowy wodospad, który ma 3m, może wyświetlać wyrazy które mają do 5 szerokich liter. Cyfrowy wodospad może drukować dłuższe wyrazy pionowo - litera nad literą.

2

Wyrazy powinny być rozciągnięte tak, by pokrywać całą szerokość cyfrowego wodospadu
Litery drukowane przez cyfrowy wodospad powinny mieć 60 pikseli wysokości a pionowa przestrzeń między dwoma wyrazami powinna mieć około 40 pikseli.

3

Pamiętaj, że wszystkie obrazy są drukowane zaczynając od dołu. Wyrazy i litery które są na dole obrazów będą drukowane w pierwszej kolejności.

Szukasz inspiracji?

Pobierz przykładowe obrazy: