Co może wyświetlać cyfrowy wodospad?

Cyfrowy wodospad może drukować każdą grafikę, logo czy tekst przygotowany w czarno-białym pliku graficznym (.png). Odcienie szarości nie mogą być wyświetlane.


Im dłuższy cyfrowy wodospad, tym lepsza rozdzielczość obrazu, który może być drukowany.
Cyfrowa drukarka wodna odczytuje pliki graficzne i drukuje 100 poziomych linii na sekundę. Nasze oprogramowanie pozwala łączenie krótszych i dłuższych plików. Cyfrowy wodospad Wordfall może przechowywać w pamięci do 9 programów. Można sterować zdalnie używające wykorzystując tablet z dedykowaną aplikacją. Po zakończeniu wydruku program zaczyna się od początku.


Prosty cyfrowy wodospad

Posiada 80 pionowych strumieni wody (pionowych linii) na każdy metr długości wodospadu

Przykład:

Aby przygotować 10-minutowy pokaz dla cyfrowego wodospadu o długości 3m należy przygotować czarno-biały plik o rozmiarach: 240 x 60,000 pikseli (3m x 80 pionowych linii i 600 sekund x 100 poziomych linii).

Okrągły lub zakrzywiony cyfrowy wodospad

Cyfrowy wodospad który jest wykorzystywany do okrągłych i zakrzywionych instalacji, składa się z modułów o długości 65cm. Każdy moduł oferuje 40 pionowych wodnych strumieni (pionowych linii).

Przykład:

Aby przygotować 10-minutowy pokaz dla okrągłego cyfrowego wodospadu, który składa się z 16 modułów drukujących i ma średnicę 3m należy przygotować czarno-biały plik o rozmiarach: 640 x 60,000 pikseli (16 modułów x 40 pionowych linii i 600 sekund x 100 poziomych linii).


Szerokość tekstu

W celu osiągnięcia maksymalnej czytelności, standardowa litera nie powinna być węższa niż 45 pikseli. To oznacza, że cyfrowy wodospad, który ma 3m, może wyświetlać wyrazy które mają do 5 szerokich liter. Cyfrowy wodospad może drukować dłuższe wyrazy pionowo - litera nad literą.

Wysokość tekstu

Wyrazy powinny być rozciągnięte tak, by pokrywały całą szerokość cyfrowego wodospadu Litery drukowane przez cyfrowy wodospad powinny mieć 60 pikseli wysokości, a pionowa przestrzeń między dwoma wyrazami powinna mieć około 40 pikseli.

Od dołu do góry

Pamiętaj, że wszystkie obrazy są drukowane zaczynając od dołu. Wyrazy i litery które są na dole obrazów będą drukowane w pierwszej kolejności.

Szukasz inspiracji?

Pobierz przykładowe obrazy: