Wymogi i warunki montażowe

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dokumentację i rysunki techniczne

Warunki sprzedaży

Prosimy o zapoznanie się Warunki ogólne dotyczy to wszystkich sprzedawanych produktów

Warunki płatności

 • 30% kwoty zamówienia w celu potwierdzenia jego złożenia

 • 50% kwoty zamówienia na 2 tygodnie przed montażem

 • 20% kwoty zamówienia w ciągu tygodnia od montażu

Zniżki

 • -5% dla zamówień złożonych więcej niż 50 dni przed przewidywaną datą dostawy

 • -10% w przypadku zamówienia złożonego na więcej niż 100 dni przed przewidywaną datą dostawy

 • -15% w przypadku zamówienia złożonego na więcej niż 150 dni przed przewidywaną datą dostawy

Dostawa

Cyfrową kurtynę wodną dostarczamy EXW. Oznacza to, że wszystkie koszty transportu sprzętu i podróży techników związane z pierwszym montażem i późniejszym serwisem pokrywa klient.

Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy, lokalnych podatków i opłat celnych oraz kosztów sporządzenia dodatkowej dokumentacji (np. karnet ATA) wymaganej przepisami prawa lub przez władze lokalne w miejscu docelowym.

Jeżeli miejsce montażu znajduje się w Europie możemy zaproponować dostawę jako usługę opcjonalną.

Dostarczane produkty i usługi

 • Zestaw cyfrowej kurtyny wodnej

 • System sterowania + programowanie

 • Tablet do obsługi cyfrowej kurtyny wodnej

 • 5-dniowy montaż i testy przeprowadzane przez 2 techników

 • Roczna gwarancja (z możliwością przedłużenia za opłatą)

Produkty i usługi opcjonalne

Produkty i usługi oferowane za dodatkową opłatą

 • Dostawa do krajów europejskich

 • System niekapiący

 • Aplikacja na system android do rysowania palcami

 • Huśtawka wodna

 • Platforma z czujnikami

 • Oświetlenie LED przymocowane do modułów drukujących

 • Uchwyty stropowe z wciągarkami

 • Odbiornik DMX512

 • Maty przeciwrozpryskowe

 • Dodatkowe dni montażu (po 5 dniu)

Wymogi miejsca montażu

Cyfrową kurtynę wodną można zamontować wtedy, gdy miejsce montażu spełnia wszystkie wymogi techniczne wspomniane w Specyfikacji Technicznej, która jest dostępna na żądanie. Klient odpowiada za dostarczenie następujących elementów:

 • Instalacja hydrauliczna (rury, pompa, system uzdatniania wody) zgodnie ze specyfikacją

 • Zbiornik na wodę (rynna)

 • Oświetlenie (jeżeli nie zostało zamówione u nas)

 • Dostawa (jeżeli nie została zamówiona u nas)

 • Podróż naszych techników (jeżeli przesyłki nie zamówiono u nas)

 • Zakwaterowanie techników

 • Należności celne i podatkowe

 • Podnośnik lub drabina (jeżeli wysokość nie przekracza 4m), aby technicy mogli dostać się do miejsca montażu

Urządzenie mocuje się za pomocą metalowych uchwytów z wyciągarkami, montowanych w stropie. Uchwyty wysyłamy do klienta odpowiednio wcześniej, aby mógł je przykręcić na stałe w pożądanym miejscu przed rozpoczęciem montażu. Dokumentację wysyłamy na żądanie.

Obrazy wodne są najbardziej widoczne na ciemnym tle.

Dla ograniczenia rozprysków wody, zbiornik należy przykryć matami antyrozpryskowymi. Maty możemy dostarczyć na zamówienie.

W normalnych warunkach woda spadająca do zbiornika nie powoduje zauważalnych rozprysków. Nie można jednak wykluczyć, ze zamoczy podłogę na skutek wiejącego wiatru, widzów dotykających strumień czy też czynności montażowych i demontażowych.

Cyfrowa kurtyna wodna jest odporna na opady deszczu, ale nie może pracować podczas burzy.

Wiatr o prędkości powyżej 7 węzłów (3 w skali Beauforta) może zniekształcić spadające obrazy, wyrzucać wodę poza zbiornik czy też zmoczyć osoby znajdujące się w pobliżu. Dla ograniczenia ryzyka związanego z działaniem wiatru cyfrową kurtynę wodną warto postawić przed ścianą lub przygotowanym na tę okoliczność tłem, zabezpieczyć ją przed wiatrem, umieścić bokiem do kierunku, w którym wieje, i nie stawiać jej w przewężeniach, w których prędkość wiatru wzrasta, np. pomiędzy budynkami.

Montaż

Montaż i testy cyfrowej kurtyny wodnej trwają zazwyczaj 5 następujących po sobie dni:

 • Urządzenie montuje się na podłożu pod uchwytami w stropie.

 • Wciagarki są podpięte do uchwytów zamontowanych w stropie i w urządzeniu

 • Urządzenie jest uniesione

 • Do przymocowania maszyny do uchwytów w stropie oraz do podłączenia kabli i rurek nasi technicy używają drabin.

 • Cyfrowa kurtyna wodna została zaprogramowana i przetestowana. Instalacja hydrauliczna musi być sprawna

Przed montażem konieczne jest spełnienie wszystkich wymogów technicznych. W trakcie montażu konieczne jest uruchomienie pompy a zbiornik musi być wypełniony wodą. W tym czasie nasi technicy powinni mieć swobodny dostęp do urządzenia i podłoża pod nim. Muszą mieć możliwość uruchomienia i testowania go przez 5 godzin dziennie.

Klient powinien z wyprzedzeniem określić harmonogram prac i powiadomić nas o wszelkich wymogach bezpieczeństwa (takich jak obowiązkowe środki ochrony osobistej) oraz o zezwoleniach, którymi trzeba dysponować w miejscu montażu.

Nasze ubezpieczenie pozwala technikom na pracę wyłącznie na dostarczonym przez nas sprzęcie. W szczególności:

 • Nie mogą montować ani demontować obudowy urządzenia ani elementów znajdujących się wokół dostarczonych przez klienta.

 • Nie mogą wykonywać prac hydraulicznych ani elektrycznych

 • Przy montażu uchwytów w stropie nie mogą wiercić otworów ani używać śrub kotwiących

Po zakończeniu montażu nasi technicy udzielają osobie wskazanej przez klienta informacji na temat obsługi i konserwacji urządzenia.

Opłaty dodatkowe

Jeżeli w miejscu montażu nie spełniono obowiązujących wymogów, możemy przełożyć montaż lub przedłużyć go do momentu, w którym klient rozwiąże wszystkie problemy. W takim przypadku za każdy dodatkowy dzień montażu pobiera się dodatkową opłatę.

Roczna opłata za konserwację i przedłużenie gwarancji

Gwarantujemy prawidłowe działanie cyfrowych kurtyn wodnych. Gwarancja nie jest ograniczona w czasie.

Dla zachowania sprawności cyfrowej kurtyny wodnej klient uiszcza opłatę za konserwację i przedłużenie gwarancji na urządzenie i akcesoria.

Opłatę konserwacyjną i za przedłużenie gwarancji uiszcza się raz w roku.

Opłata za konserwację i przedłużenie gwarancji nie obowiązuje za pierwszy rok pracy urządzenia. Klient uiszcza ją od drugiego roku.

Opłatę należy uiścić przed upływem wskazanego terminu. W przeciwnym razie cyfrowa kurtyna wodna może zostać automatycznie zablokowana do chwili uregulowania płatności.

Dokument z warunkami gwarancji jest dostępny na żądanie

Zalety gwarancji nieograniczonej w czasie

Cyfrowa kurtyna wodna to wysoce złożony produkt. Jej szybko poruszające się elementy mogą ulegać zużyciu. W trosce o jak najlepsze wrażenia naszych klientów opracowaliśmy autorskie zawory, które są nawet sześciokrotnie trwalsze od zaworów stosowanych przez konkurencję.

Cyfrowe kurtyny wodne oferowane przez konkurencję mogą mieć bardzo ograniczoną żywotność. Po pewnym czasie ich kondycja może ulec pogorszeniu, co będzie prowadzić do negatywnych doznań u widzów. Właściciele tych urządzeń są narażeni na bardzo wysokie koszty napraw lub konserwacji po wygaśnięciu gwarancji. Konkurencyjne cyfrowe kurtyny wodne to zazwyczaj instalacje zastrzeżone, które naprawić może wyłącznie producent. To z kolei sprawia, że koszty serwisowe są zwykle wyjątkowo wysokie. Koszt naprawy może zrównać się z kosztem zakupu nowego urządzenia.

W trosce o zadowolenie naszych klientów postanowiliśmy znacznie obniżyć początkowe koszty zakupu naszych urządzeń i wprowadzić niewielką opłatę roczną.

Początkowy koszt naszej cyfrowej kurtyny wodnej jest niższy o około 40-50% od konkurencyjnych rozwiązań.

Opłata wynosi poniżej 3 EUR/dzień za jeden moduł drukujący.

Nasi klienci są zadowoleni z tego, że mogą uniknąć nieoczekiwanych kosztów w przyszłości, i doceniają przejrzystość naszej oferty. Cieszą się najwyższą jakością i bezterminową żywotnością produktu, który robi wrażenie nawet po latach pracy.

Konserwacja i serwisowanie

Co 3 lata konieczne jest dokonanie przeglądu instalacji.

W mało prawdopodobnym przypadku awarii poprosimy klienta o wyznaczenie osoby, która wykona kilka prostych czynności serwisowych. Przykłady takich zadań wymieniono w Specyfikacji Technicznej. Ich celem jest rozwiązanie problemu lub zidentyfikowanie źródła awarii przed naszym przyjazdem.

Wszelkie prace konserwacyjne i serwisowe oraz części zamienne są objęte gwarancją. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy części zamiennych oraz kosztu podróży i zakwaterowania naszych techników