Liniowa ściana wodna na sprzedaż

 • Control System
 • Długość

1,00 €1,00 €1.0EUR

1,00 zł

Jednostka: szt.

Option not available

Ta kombinacja nie istnieje.


Zaloguj się, żeby zobaczyć ceny


Cena obejmuje montaż.


Liniowa ściana wodna na sprzedaż

Inne nazwy: Kurtyna wodna

Jak działa ściana wodna?

Ściana wodna to urządzenie, które ma dużą liczbę dysz. Są umieszczone w rzędzie. Powstałe w ten sposób krople wody tworzą ścianę wodną. Woda krąży w systemie zamkniętym. Kropelki wody, które są tworzone przez ścianę wody, wpadają do zbiornika na dnie. Następnie woda jest filtrowana i ponownie pompowana.

Ściana wodna dostarczana jest jako samodzielne urządzenie, które montujemy we wskazanym przez klienta miejscu. Miejsce instalacji może znajdować się wewnątrz lub na zewnątrz.

W celu prowadzenia kurtyny wodnej miejsce instalacji powinno być wyposażone w stację uzdatniania wody, koryto na spływającą wodę oraz rury łączące wszystkie elementy. Stacja uzdatniania wody dostępna jest w naszej ofercie jako samodzielny produkt. Rurociągi i koryto są zwykle dostarczane przez lokalną firmę hydrauliczną.

Ten produkt może być używany tylko do tworzenia stałych instalacji. Nie nadaje się do instalacji mobilnych. W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć mobilne kurtyny wodne jako osobny produkt.

Dostępne rozmiary

Liniowa ściana wodna

Liniowa ściana wodna składa się z modułów o długości 1m, które można złożyć w jedną ścianę wodną o dowolnej długości.

Wysokość

Chociaż ścianę wodną można zamocować na dowolnej wysokości, najlepiej widać ją do 8 m poniżej urządzenia w warunkach bezwietrznych. Spadająca woda może zostać zniekształcona podczas upadku z większej wysokości lub wystawiona na działanie wiatru.

Wysokość montażu nie wpływa na cenę ściany wodnej.

Możliwości

   Maty przeciwrozpryskowe

   Aby zmniejszyć rozpryski wody, zaleca się przykrycie zbiornika na wodę matami przeciwrozbryzgowymi. Mogą być dostarczone na życzenie.


   Oświetlenie

   Więcej szczegółów dotyczących możliwości oświetleniowych można znaleźć w naszej dokumentacji technicznej. Opcjonalnie możemy dostarczyć lampy LED montowane od góry, zintegrowane ze ścianą wodną.

   Odbiornik DMX

   Zsynchronizuj ścianę wodną z muzyką, oświetleniem i połącz ją z innymi urządzeniami za pomocą protokołu DMX512. W ten sposób możesz w dowolnym momencie włączać i wyłączać ścianę wodną.

   Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dokumentację i rysunki techniczne

   Wymogi i warunki montażowe

   Warunki sprzedaży

   Przeczytaj ogólne warunki, które dotyczą wszystkich sprzedawanych produktów

   Warunki płatności

   • 30% kwoty zamówienia w celu potwierdzenia jego złożenia

   • 50% kwoty zamówienia 2 tygodnie przed dostawą

   • 20% kwoty zamówienia 1 tydzień po zakończeniu montażu

   Zniżki

   • -5% przy zamówieniu co najmniej 50 dni przed spodziewanym terminem dostawy

   • -10% w przypadku zamówienia złożonego na więcej niż 100 dni przed przewidywaną datą dostawy

   • -15% w przypadku zamówienia złożonego na więcej niż 150 dni przed przewidywaną datą dostawy

   Dostawa

   Kurtyna wodna jest dostarczana EXW. Oznacza to, że wszystkie koszty transportu i podróży poniesione w związku z pierwszą instalacją i późniejszym serwisem pokrywa klient.

   Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy, lokalnych podatków i opłat celnych oraz kosztów sporządzenia dodatkowej dokumentacji (np. karnet ATA) wymaganej przepisami prawa lub przez władze lokalne w miejscu docelowym.

   Jeżeli miejsce montażu znajduje się w Europie możemy zaproponować dostawę jako usługę opcjonalną.

   Dostarczane produkty i usługi

   • Zestaw kurtyny wodnej 

   • 5-dniowy montaż i testy przeprowadzane przez 2 techników

   • 1 rok gwarancji (przedłużana za opłatą)

   Produkty i usługi opcjonalne

   Produkty i usługi oferowane za dodatkową opłatą

   • Dostawa do krajów europejskich

   • Oświetlenie LED przymocowane do modułów drukujących

   • Odbiornik DMX512

   • Maty przeciwrozpryskowe

   • Dodatkowe dni montażu (jeśli instalacja jest opóźniona)

   Miejsce instalacji

   Ścianę wodną można zamontować pod warunkiem spełnienia na miejscu montażu wszystkich wymagań technicznych wymienionych w dostępnej na życzenie Specyfikacji Technicznej. Klient powinien zapewnić następujące elementy:

   • Instalacja hydrauliczna (rury, pompa, system uzdatniania wody) zgodnie ze specyfikacją

   • Zbiornik na wodę (koryto)

   • Oświetlenie (jeżeli nie zostało zamówione u nas)

   • Dostawa (jeżeli nie została zamówiona u nas)

   • Podróż naszych techników (jeżeli nie zamówiono u nas)

   • Zakwaterowanie techników

   • Należności celne i podatkowe

   • Podnośnik lub drabina (jeżeli wysokość nie przekracza 4m), aby technicy mogli dostać się do miejsca montażu

   Urządzenie mocuje się za pomocą metalowych uchwytów z wyciągarkami, montowanych w stropie. Uchwyty wysyłamy do klienta odpowiednio wcześniej, aby mógł je przykręcić na stałe w pożądanym miejscu przed rozpoczęciem montażu. Dokumentację wysyłamy na żądanie.

   Ściana wodna jest najlepiej widoczna na ciemnym tle.

   Dla ograniczenia rozprysków wody, zbiornik należy przykryć matami antyrozpryskowymi. Maty możemy dostarczyć na zamówienie.

   W normalnych warunkach woda spadająca do zbiornika nie powoduje zauważalnych rozprysków. Nie można jednak wykluczyć, ze zamoczy podłogę na skutek wiejącego wiatru, widzów dotykających strumień czy też czynności montażowych i demontażowych.

   Urządzenie jest odporne na deszcz, ale nie może działać podczas burzy.

   Wiatr o prędkości powyżej 7 węzłów (3 w skali Beauforta) może zniekształcić spadające obrazy, wyrzucać wodę poza zbiornik czy też zmoczyć osoby znajdujące się w pobliżu. Dla ograniczenia ryzyka związanego z działaniem wiatru cyfrową kurtynę wodną warto postawić przed ścianą lub przygotowanym na tę okoliczność tłem, zabezpieczyć ją przed wiatrem, umieścić bokiem do kierunku, w którym wieje, i nie stawiać jej w przewężeniach, w których prędkość wiatru wzrasta, np. pomiędzy budynkami.

   Montaż

   Zazwyczaj instalacja i testowanie kurtyny wodnej zajmuje kilka kolejnych dni:

   • Urządzenie montuje się na podłożu pod uchwytami w stropie.

   • Wciagarki są podpięte do uchwytów zamontowanych w stropie i w urządzeniu

   • Urządzenie zostaje uniesione

   • Do przymocowania maszyny do uchwytów w stropie oraz do podłączenia kabli i rur nasi technicy używają drabin.

   • Instalacja hydrauliczna musi być sprawna

   Przed montażem konieczne jest spełnienie wszystkich wymogów technicznych. W trakcie montażu konieczne jest uruchomienie pompy, a zbiornik musi być wypełniony wodą. W tym czasie nasi technicy powinni mieć swobodny dostęp do urządzenia i podłoża pod nim. Muszą mieć możliwość uruchomienia i testowania go przez 5 godzin dziennie.

   Klient powinien z wyprzedzeniem określić harmonogram prac i powiadomić nas o wszelkich wymogach bezpieczeństwa (takich jak obowiązkowe środki ochrony osobistej) oraz o zezwoleniach, którymi trzeba dysponować w miejscu montażu.

   Nasze ubezpieczenie nie pozwala naszym technikom na wykonywanie innych czynności niż praca z dostarczonym przez nas sprzętem. W szczególności:

   • Nie mogą montować ani demontować obudowy urządzenia ani elementów znajdujących się wokół dostarczonych przez klienta.

   • Nie mogą wykonywać prac hydraulicznych ani elektrycznych

   • Przy montażu uchwytów w stropie nie mogą wiercić otworów ani używać śrub kotwiących

   Po zakończeniu montażu nasi technicy udzielają osobie wskazanej przez klienta informacji na temat obsługi i konserwacji urządzenia.

   Dodatkowe opłaty instalacyjne

   Jeżeli w miejscu montażu nie spełniono obowiązujących wymogów, możemy przełożyć montaż lub przedłużyć go do momentu, w którym klient rozwiąże wszystkie problemy. W takim przypadku za każdy dodatkowy dzień montażu pobiera się dodatkową opłatę.

   Gwarancja

   Poszczególne komponenty naszych maszyn objęte są różnymi rodzajami Gwarancji:

   • Oprogramowanie i produkowane przez nas komponenty podlegające zużyciu objęte są nieograniczoną gwarancją. Aby zapewnić ich działanie, klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za utrzymanie.

   • Pozostałe produkowane przez nas komponenty objęte są 1-roczną gwarancją. Gwarancja na te komponenty może zostać przedłużona poprzez wniesienie opłaty za przedłużenie gwarancji.

   • Komponenty produkowane i markowane przez inne firmy (np. pompy, filtry, lampy i elementy konstrukcyjne) objęte są gwarancją ich producentów.

   Niekończąca się gwarancja i opłata za konserwację

   Gwarantujemy poprawne działanie oprogramowania i wszystkich komponentów, które produkujemy i które ulegają zużyciu. Gwarancja nie jest ograniczona czasowo.

   Aby te komponenty działały, klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za utrzymanie. Wypłacana jest z góry kwartalnie lub corocznie za cały okres i obliczana jest dla każdego komponentu zgodnie z poniższą listą:

   • 0,23 EUR / h pracy maszyny za oprogramowanie kontrolera BT

   • 0,27 EUR / h pracy maszyny za każdy 1m modułu drukującego (80 zaworów)

   • 0,17 EUR / h pracy maszyny za każdy okrągły lub zakrzywiony moduł drukujący 65 cm (32 zawory)

   • 0,11 EUR / h pracy maszyny za każdy 1m modułu ściany wodnej z systemem sterowania (2 zawory)

   • 0,08 EUR / h pracy maszyny za każdy moduł okrągłej lub zakrzywionej ściany wodnej o długości 65 cm z systemem sterowania (1 zawór)

   Ceny są dostosowane do inflacji.

   Opłata za utrzymanie i przedłużenie gwarancji nie jest płatna za pierwszy rok eksploatacji. Należność pobierana jest od klienta od drugiego roku działania.

   Opłatę należy uiścić przed końcem poprzedniego okresu rozliczeniowego. W przeciwnym razie cyfrowa kurtyna wodna może zostać elektronicznie zablokowana do czasu dokonania płatności.

   Na żądanie udostępniamy dokument z warunkami gwarancji.

   Zalety gwarancji nieograniczonej w czasie

   Cyfrowa kurtyna wodna to bardzo złożony produkt. Jego szybko poruszające się części ulegają zużyciu. Aby zapewnić klientom jak najgłębsze doświadczenia, stworzyliśmy własne zawory, które są nawet 6 razy trwalsze od stosowanych u konkurencji.

   Cyfrowe kurtyny wodne oferowane przez konkurencję mogą mieć bardzo ograniczoną żywotność. Po pewnym czasie ich kondycja może ulec pogorszeniu, co będzie prowadzić do negatywnych doznań u widzów. Właściciele tych urządzeń są narażeni na bardzo wysokie koszty napraw lub konserwacji po wygaśnięciu gwarancji. Konkurencyjne cyfrowe kurtyny wodne to zazwyczaj instalacje zastrzeżone, które naprawić może wyłącznie producent. To z kolei sprawia, że koszty serwisowe są zwykle wyjątkowo wysokie. Koszt naprawy może zrównać się z kosztem zakupu nowego urządzenia.

   W trosce o zadowolenie naszych klientów postanowiliśmy znacznie obniżyć początkowe koszty zakupu naszych urządzeń i wprowadzić niewielką opłatę roczną.

   Początkowy koszt naszej cyfrowej kurtyny wodnej jest niższy o około 40-50% od konkurencyjnych rozwiązań.

   Nasi klienci są zadowoleni z tego, że mogą uniknąć nieoczekiwanych kosztów w przyszłości, i doceniają przejrzystość naszej oferty. Cieszą się najwyższą jakością i bezterminową żywotnością produktu, który robi wrażenie nawet po latach pracy.

   Roczna gwarancja z opcjonalnym przedłużeniem

   Produkowane przez nas komponenty, które nie są objęte niekończącą się gwarancją, objęte są 1-roczną gwarancją z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

   Opłata za przedłużenie gwarancji wynosi 5% ceny komponentów.

   Konserwacja i serwisowanie

   Instalację należy sprawdzać co 6 lat.

   W mało prawdopodobnym przypadku awarii poprosimy klienta o wyznaczenie osoby, która wykona kilka prostych czynności serwisowych. Przykłady takich zadań wymieniono w Specyfikacji Technicznej. Ich celem jest rozwiązanie problemu lub zidentyfikowanie źródła awarii przed naszym przyjazdem.

   Gwarancja obejmuje wszystkie prace konserwacyjne i serwisowe oraz części zamienne. Jednak klient musi pokryć wszystkie koszty wysyłki części zamiennych, a także wszystkie wydatki na transport i zakwaterowanie naszych techników.