Stacja uzdatniania wody

 • Water flow
 • Water lifting height

1,00 €1,00 €1.0EUR

0,00 zł

Jednostka: szt.

Option not available

Ta kombinacja nie istnieje.


Zaloguj się, żeby zobaczyć ceny


Cena obejmuje montaż.


Stacja uzdatniania wody

Jak to działa?

Stacja uzdatniania wody to system służący do pompowania wody do atrakcji wodnej oraz kontrolowania jej jakości. Składa się on między innymi z:

 • pompy

 • zbiornika na wodę

 • innych urządzeń zapewniających czystość wody

Podczas używania atrakcji wodnych może być konieczne przeprowadzanie następujących czynności: 

 • Uzupełnianie wody utraconej przez odparowanie lub wychlapanie

 • Czyszczenie filtra

 • Dodawanie do wody środków zapewniających jej odpowiedni stan

 • Włączanie i wyłączanie pompy 

Te czynności mogą być przeprowadzane w sposób manualny (np raz na kilka dni) lub automatyczny.

W przypadku większych instalacji zalecana jest w pełni zautomatyzowana stacja uzdatniania wody. 

Pokój techniczny - wymagania i wymiary

Stacja uzdatniania wody montowana jest w pomieszczeniu technicznym w pobliżu atrakcji wodnej.

Przed instalacją pomieszczenie techniczne musi być odpowiednio przygotowane przez klienta. Powinno być wyposażone w:

 • Ujęcie wody umożliwiające napełnienie zbiorników w 8h.

 • Odprowadzenie wody

 • Rurę łączącą pomieszczenie techniczne z maszyną

 • Rurę powrotną, łączącą maszynę z pomieszczeniem technicznym

 • Przyłącze elektryczne

 • Oświetlenie

 • Wejście umożliwiające wstawienie urządzeń oraz zbiorników na wodę. 

Wymiary pokoju technicznego zależą od wielkości całej instalacji oraz stopnia automatyzacji. Dla mniejszych instalacji oraz tych całkowicie manualnych wystarczy przestrzeń 1m3. Dla większych instalacji potrzebne jest pomieszczenie o wymiarach nawet przekraczających 15m2.

Pomieszczenie techniczne powinno znajdować się możliwie blisko obsługiwanej maszyny oraz poniżej zbiornika niecki wodnej.

Poproś nas o dokumentację techniczną w celu sprawdzenia dokładnych wymiarów pokoju technicznego.


Wymagane elementy

 • Filtr wody - oczyszcza wodę zanim trafi ona do maszyny. Wyróżniamy 3 rodzaje filtrów:

  • Automatyczna stacja filtrująca - zapewnia samoczynne oczyszczanie filtrów kontrolowane specjalnym sterownikiem

  • Półautomatyczna stacja filtrująca - czyszczenie filtra odbywa się przez ruch korbą

  • Manualna stacja filtrująca - każdy filtr musi być wyczyszczony manualnie

 • Zbiorniki na wodę - przechowują odpowiednią ilość wody do pracy atrakcji wodnej. Ilość potrzebnych zbiorników do funkcjonowania wodnej atrakcji zależy od jej wielkości i tego, jaką dużą nieckę basenową użyto w projekcie. W wypadku użycia dużej i pojemnej niecki, zbiorniki są nie są wymagane.

 • Pompa wody 


Elementy opcjonalne

 • Automat dozująco-pomiarowy pH/redox - urządzenie służące do utrzymywania PH i chloru w wodzie na odpowiednim poziomie

 • Automat dozujący flokulant - dzięki zjawisku flokulacji drobne zanieczyszczenia łączą się w większe. W wyniku tego procesu filtracja wody jest bardziej skuteczna.

 • Zmiękczacz wody - urządzenie pracuje podczas dolewania świeżej wody do zbiornika. Jest zalecane, gdy twardość wody w miejscu instalacji jest znaczna. 

 • Automatyczny system uzupełniania wody- system uzupełnia braki, gdy woda się wychlapie poza nieckę lub wyparuje. 

 • Zabezpieczenie przeciwwiatrowe – stacja pomiaru prędkości wiatru używana w instalacjach na powietrzu. Wyłącza maszynę, gdy wiatr wychlapuje wodę z niecki.


Wymogi i warunki montażowe

Warunki sprzedaży

Przeczytaj ogólne warunki, które dotyczą wszystkich sprzedawanych produktów

Warunki płatności

 • 30% kwoty zamówienia w celu potwierdzenia jego złożenia

 • 50% kwoty zamówienia 2 tygodnie przed dostawą

 • 20% kwoty zamówienia 1 tydzień po zakończeniu montażu

Zniżki

 • -5% przy zamówieniu co najmniej 50 dni przed spodziewanym terminem dostawy

 • -10% w przypadku zamówienia złożonego na więcej niż 100 dni przed przewidywaną datą dostawy

 • -15% w przypadku zamówienia złożonego na więcej niż 150 dni przed przewidywaną datą dostawy

Dostawa

Cyfrową kurtynę wodną dostarczamy EXW. Oznacza to, że wszystkie koszty transportu sprzętu i podróży techników związane z pierwszym montażem i późniejszym serwisem pokrywa klient.

Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy, lokalnych podatków i opłat celnych oraz kosztów sporządzenia dodatkowej dokumentacji (np. karnet ATA) wymaganej przepisami prawa lub przez władze lokalne w miejscu docelowym.

Jeżeli miejsce montażu znajduje się w Europie możemy zaproponować dostawę jako usługę opcjonalną.

Dostarczane produkty i usługi

 • Stacja uzdatniania wody 

 • 2 - 10 dniowy (w zależności od wielkości) montaż i testy przez 2 techników

Produkty i usługi opcjonalne

Produkty i usługi oferowane za dodatkową opłatą

 • Dostawa do krajów europejskich

 • Dodatkowe dni montażu (jeśli instalacja jest opóźniona)

Montaż

Przed montażem konieczne jest spełnienie wszystkich wymogów technicznych. W trakcie montażu konieczne jest uruchomienie pompy, a zbiornik musi być wypełniony wodą. W tym czasie nasi technicy powinni mieć swobodny dostęp do urządzenia i podłoża pod nim. Muszą mieć możliwość uruchomienia i testowania go przez 5 godzin dziennie.

Klient powinien z wyprzedzeniem określić harmonogram prac i powiadomić nas o wszelkich wymogach bezpieczeństwa (takich jak obowiązkowe środki ochrony osobistej) oraz o zezwoleniach, którymi trzeba dysponować w miejscu montażu.

Nasi technicy mogą potrzebować pomocy klienta przy przenoszeniu ciężkich elementów, jeśli są częścią instalacji. 

Nasze ubezpieczenie nie pozwala naszym technikom na wykonywanie innych czynności niż praca z dostarczonym przez nas sprzętem. W szczególności:

 • Nie mogą montować ani demontować obudowy urządzenia ani elementów znajdujących się wokół dostarczonych przez klienta.

 • Nie mogą wykonywać prac hydraulicznych ani elektrycznych

 • Przy montażu uchwytów w stropie nie mogą wiercić otworów ani używać śrub kotwiących

Po zakończeniu instalacji nasi technicy udzielą wskazanej przez klienta informacji o obsłudze i konserwacji instalacji.

Dodatkowe opłaty

Jeżeli w miejscu montażu nie spełniono obowiązujących wymogów, możemy przełożyć montaż lub przedłużyć go do momentu, w którym klient rozwiąże wszystkie problemy. W takim przypadku za każdy dodatkowy dzień montażu pobiera się dodatkową opłatę.

Gwarancja

Sprzęt dostarczany jest z gwarancją producenta. Nie udzielamy żadnej dodatkowej gwarancji na dostarczony sprzęt. 

Konserwacja i serwisowanie

Wszystkie elementy instalacji należy konserwować i obsługiwać zgodnie z zaleceniami ich producentów.

Produkty alternatywne: